Sunday, December 22, 2013

തുലാവർഷം

തുലാവർഷം പറഞ്ഞ കഥയോളം വരില്ല,
മറ്റൊരു കണ്ണീർ പരമ്പരയും .........

No comments:

Post a Comment

എന്റെ ചിന്ത കാടുകയറിയപ്പോളൊക്കെ  നീ കാട്ടിലായിരുന്നു..